THÔNG BÁO
Về việc thực hiện đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
12/09/2023 10:24:36

Triển khai thực hiện về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình “Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thực hiện thuận tiện, hiệu quả cho người dân, Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh, Đài Phát thanh -Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện, cụ thể như sau:

1. Về thành phần hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe Người nộp hồ sơ cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ sau:

- File scan màu đầy đủ mặt trước và mặt sau giấy phép lái xe đã được cấp (chỉ đính kèm 1 file định dạng: pdf, docx).

- File scan màu đầy đủ mặt trước và mặt sau CMND/CCCD (chỉ đính kèm 1 file định dạng: pdf, docx).

- Giấy khám sức khoẻ điện tử hoặc file giấy khám sức khoẻ chứng thực điện tử tại UBND xã, phường.

- File ảnh chân dung của người đổi giấy phép lái xe: cỡ ảnh 3x4 cm, nền màu xanh (có hướng dẫn tải ảnh chân dung gửi kèm theo).

2. Quy trình nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Gửi kèm theo văn bản này tài liệu hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1594
Trước & đúng hạn: 1594
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:22:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: tranquockhanh@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0