Theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ đề của Tuần lễ năm 2023 là : “Xây dựng năng lực tự học trong kỉ nguyên số”. Thời gian tổ chức Tuần lễ được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 02/10/2023.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, triển khai Tuần lễ năm 2023 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực tự học trong kỉ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Các hoạt động trong Tuần lễ được tổ chức như: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, các chương trình học tập trực tuyến; tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kĩ năng, phương tiện học tập,… góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỉ nguyên số. Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân....​