CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Quy chế làm việc của cấp ủy tỉnh Hải Dương được sửa đổi, bổ sung gì?
19/12/2022 10:30:35

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thêm nhiệm vụ, quyền hạn là quyết định về biên chế của hệ thống chính trị tỉnh.


Tại Hội nghị lần thứ 13 diễn ra trong 2 ngày 1-2.12.2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII (sửa đổi, bổ sung). Ảnh: Thành Chung
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã ban hành Quy chế làm việc số 10-QC/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung).

Quy chế này thay thế Quy chế số 01-QC/TU ngày 22.1.2021.

Quy chế làm việc số 10-QC/TU (sau đây gọi là Quy chế số 10) đã sửa đổi và bổ sung một số điểm mới so với Quy chế số 01. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quy chế mới bổ sung thẩm quyền xem xét kỷ luật Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định của Trung ương (quy chế cũ chỉ nêu xem xét kỷ luật Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).

Tỉnh ủy có thêm quyền xem xét quyết định điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngoài Đề án nhân sự đã được Đại hội thông qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thêm nhiệm vụ, quyền hạn là quyết định về biên chế của hệ thống chính trị tỉnh.

Trong nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy, đối với những việc Thường trực Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền, có thêm nội dung “cho ý kiến về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh khi có sự thay đổi, sắp xếp lại”.

Quy chế số 10 đã bỏ Điều 9 Quy chế 01 về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Về mối quan hệ công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh bổ sung thêm yêu cầu: Đối với các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản trước khi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trao đổi bằng văn bản với Đảng đoàn HĐND tỉnh trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chế độ hội nghị của cấp ủy tỉnh thêm điểm mới là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận giấy mời và tài liệu họp trong các hội nghị, cuộc họp.

Trước đó, trong 2 ngày 1-2.12.2022, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) này.
Báo Hải Dương 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 481
Trước & đúng hạn: 481
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 16:59:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 16,806