TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng
13/03/2023 10:59:33

Video bài giảng: Xem chi tiết tại đây
Tài liệu dạng Text: Xem chi tiết tại đây
Tài liệu dạng Slide: Xem chi tiết tại đây
Tài liệu dạng Video: Xem chi tiết tại đây
Tài liệu dạng info: Xem chi tiết tại đây
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 465
Trước & đúng hạn: 465
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 01:23:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: tranquockhanh@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,532