DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CƠ QUAN

ĐT DI ĐỘNG

1

 Nguyễn Văn Luận

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

 0979.815.104

2

 Nguyễn Văn Chiến

Phí Bí thư TT Đảng ủy xã

 

 0989.417.848

3

 Trần Quốc Khánh

Chủ tịch UBND xã

 

 0904.838.789

4

 Nguyễn Hữu Quang

Phó Chủ tịch UBND xã

 

 0386.939.279

 5

 Nguyễn Văn Thoại

 Phó Chủ tịch UBND xã

 

 0979.759.242

 6

 Nguyễn Văn Hải

 Phó Chủ tịch HĐND xã

 

 0985.722.615

 7

 Nguyễn Văn Tuấn

 Chỉ huy trưởng BCHQS

 

 0374.061.963

 8

 Mạc Văn Trọng

 Trưởng Công an xã

 

 0904.809.738

 9

 Dương Thị Yên

 Văn phòng HĐND-UBND

 

 0389.949.592

 10

 Nguyễn Thị Mai

 Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ

 

 0396.914.831

 11

 Nguyễn Xuân Đông

 Công chức Địa chính - Xây dựng

 

 0962.030.565

 12

 Hoàng Thị Hạnh

 Công chức Địa chính - Xây dựng

 

 0984.288.235

 13

 Lương Thị Thái Hòa

 Công chức Tài chính -Kế toán

 

 0388.889.766

 14

 Phạm Thị Anh Thư

 Công chức Văn hóa - Xã hội

 

 0963.769.976

 15

 Cao Thị Lam

 Công chức LĐTB-XH

 

 0988.989.642

 16

 Nguyễn Đức Cường

 Chủ tịch UB MTTQ xã

 

 0979.353.264

 17

 Trần Văn Sơn

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

 0979.908.698

 18

 Tạ Hải Đăng

 Chủ tịch Hội Nông dân

 

 0373.400.369

 19

 Nguyễn Thị Phương

 Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

 0973.643.227

 20

 Vương Văn Thạch

 Bí thư Đoàn Thanh niên

 

 0983.708.188

 21

Vũ Kim Ngân 

 Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

 0398.866.207

 22

Nguyễn Thị Hà  

  Công chức Tài chính -Kế toán

 

 0394.032.781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 465
Trước & đúng hạn: 465
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 00:02:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: tranquockhanh@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 22,531