Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh y​êu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ( PCCC&CNCH) và các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH bằng các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân biết, tự giác chấp hành.

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC&CNCH đối với các cơ quan hành chính, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC&CNCH và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý của mình đối với công tác PCCC&CNCH.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nơi tập trung đông người như: nhà chung cư, chung cư mi ni, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, bar, vũ trường,... Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra khắc phục triệt để các hạn chế, vi phạm. Kiên quyết đình chỉ, ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh khi không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC&CNCH. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ, ngừng hoạt động của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoạt động và có kế hoạch di dời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, độc hại như: cơ sở sản xuất, chế biến gỗ; cơ sở sang chiết, kinh doanh gas, xăng dầu, hóa chất… ra khỏi khu dân cư nhằm hạn chế xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn thực hiện việc trang bị phương tiện PCCC, vận động trang bị phương tiện báo cháy tự động (hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây) tại khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cảnh báo cháy sớm, kịp thời phát hiện, thoát nạn và tổ chức chữa cháy hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trọng tâm là: vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy; mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC và tổ chức diễn tập cho các Tổ liên gia an toàn PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ cho Ban quản trị nhà chung cư đơn vị quản lý nhà tập thể và vận động, hướng dẫn hộ gia đình tháo dỡ "chuồng cọp” (nếu có) để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát việc xây dựng, cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là các công trình chung cư, chung cư mi ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, lưu trú có mật độ người ở cao, các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư… Những trường hợp vi phạm phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (đối với các dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy) của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.

Tại văn bản của UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh và Sở Xây dựng. ​