THÔNG BÁO
Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Lợi, trụ sở làm việc công an xã Lê Lợi và nhà văn hóa thôn Lương Quan, thành phố Chí Linh, tỷ lệ 1/500
27/06/2023 10:29:31
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1594
Trước & đúng hạn: 1594
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 19:33:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: tranquockhanh@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0