CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sở Y tế duy trì 124 thủ tục hành chính cấp tỉnh
19/12/2022 10:26:19

Sở cũng đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt 2 danh mục thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, gồm: thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần; thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần.

UBND tỉnh cũng quyết định bãi bỏ 2 danh mục của Sở Y tế có cùng nội dung trên. So với 2 danh mục đã bị bãi bỏ, trình tự giải quyết 2 danh mục thủ tục hành chính vừa được sửa đổi, bổ sung rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ hơn, bảo đảm tuân thủ nghiêm các căn cứ pháp lý.

Sở Y tế hiện vẫn duy trì 124 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh như trước, gồm: 45 thủ tục mức độ 4; 52 thủ tục mức độ 3 và 27 thủ tục mức độ 2. Sở khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở.
Báo Hải Dương 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 481
Trước & đúng hạn: 481
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 16:27:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tất cả: 16,806