Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
14/KH-UBND 24/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
224/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn Tân Trường UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
225/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn Đa Cốc UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
226/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn An Mô UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
227/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn Trung Quê UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
228/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 khu Thị Tứ UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
229/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn Lương Quan UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
230/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn Thanh Tảo UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
231/QĐ-UBND 16/12/2022 Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 thôn Thanh Tân UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
124/TB-UBND 14/12/2022 V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Chí Linh” UBND thành phố Chí Linh Tải file Tải về
12/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3793/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh - Nguyễn Văn Độ UBND thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3792/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh - Nguyễn Văn Hiên - Tuân UBND thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3791/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh - Hứa Duy Đạo - Nhụy UBND thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3790/QĐ-UBND 15/09/2022 Về việc thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án Đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh - Thảo, Chín UBND thành phố Chí Linh Tải file Tải về
4061/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Chí Linh UBND thành phố Chí Linh Tải file Tải về
112/TB-UBND 31/08/2021 Thông báo Lịch trực nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 của UBND xã Lê Lợi UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
105/TB-UBND 23/08/2021 Thông báo V/v tiếp tục tăng cường quản lý nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Lê Lợi UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
104/TB-UBND 21/08/2021 Thông báo V/v thay đổi biện pháp phòng, chống dịch đối với hoạt động kinh doanh ăn, uống UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
102/TB-UBND 17/08/2021 Thông báo Về việc bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND cấp xã theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương UBND xã Lê Lợi Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 481
Trước & đúng hạn: 481
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 17:48:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 16,807