na
{Đồ họa} Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Xác định “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1162
Trước & đúng hạn: 1162
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 15:38:55)
Tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thị Tứ - Lê Lợi - Chí Linh  - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3593.124

Email: tranquockhanh@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tất cả: 20,345